தொடர்பு விதிமுறைகள்

Terms of Contact :

 1. Please choose your preferred items pictures and Take a Screen Shot and send it to our WhatsApp us on 8825463689
 2. No Cash On Delivery
 3. Payment Options: Gpay, Paytm,Phonepay and bank transfer
 4. Once we receive payment confirmation and shipping address we will ship on next working day
 5. Tracking details will be sent once the product is dispatched.
 6. A full day is taken for the dispatch preparation operation. Then it will be delivered in 6-7 working days.
 7. Unboxing video is must to claim any damages or missing product or wrong product sent.
 • தயவு செய்து உங்களுக்கு விருப்பமான படங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து 8825463689 என்ற எண்ணில் எங்களின் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பவும்.
 • கட்டண விருப்பங்கள்: Gpay, Paytm, Phonepay மற்றும் வங்கி பரிமாற்றம்.
 • கட்டண உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் ஷிப்பிங் முகவரியைப் பெற்றவுடன் அடுத்த வேலை நாளில் அனுப்புவோம்.
 • தயாரிப்பு அனுப்பப்பட்டதும் கண்காணிப்பு விவரங்கள் அனுப்பப்படும்.
 • அனுப்புதல் தயாரிப்பு நடவடிக்கைக்கு ஒரு முழு நாள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. பின்னர் 6-7 வேலை நாட்களில் டெலிவரி செய்யப்படும்.
 • ஏதேனும் சேதம் அல்லது விடுபட்ட தயாரிப்பு அல்லது தவறான தயாரிப்பை தவறுதலாக அனுப்பி இருத்தல் – ஆகிய புகார்களுக்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கண்டிப்பாக உங்களுடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ தேவை.

Follow Us :
Whatsapp Group Link :
Pengalthalam Cloth Shop – Group Link
https://chat.whatsapp.com/CvZITM1MZakGA13yvRGkwN
Pengal Thalam Shop – Jewel Group Link
https://chat.whatsapp.com/D7SPidkO5e6Fma8lFjmt2e

Instagram Link :
https://www.instagram.com/pengalthalam.shop/
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/pengalthalamshop

For any enquiry or To place order please click below link :
https://wa.me/918825463689

எங்களை பின்தொடரவும் :
வாட்ஸ்அப் குழு இணைப்பு :
Pengalthalam Cloth Shop – குழு இணைப்பு
https://chat.whatsapp.com/CvZITM1MZakGA13yvRGkwN
Pengal Thalam Shop – நகை குழு இணைப்பு
https://chat.whatsapp.com/D7SPidkO5e6Fma8lFjmt2e

Instagram இணைப்பு :
https://www.instagram.com/pengalthalam.shop/
முகநூல் பக்க இணைப்பு :
https://www.facebook.com/pengalthalamshop

ஏதேனும் விளக்கங்கள் அல்லது ஆர்டர் செய்ய கீழே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும் :
https://wa.me/918825463689

நகைகளின் விலை நிர்ணயம் செய்யும் விதம் :

Price :  
விலையை தெரிந்து கொள்ளும் முறை :
JA CODE × 3 [ 10% Discount ]
NR Bangles CODE × 10
ANI CODE × 2
Ra CODE × 10
AN CODE × 10
STJ CODE –  STJ CODE × 4 [or]
Leave 9 remaining what ever numbers comes after 9 that will be the price
SBR CODE –  leave 10 remaining what ever numbers comes after 10 that will be the price
SSG CODE –  leave 10 remaining what ever numbers comes after 10 that will be the price
AK CODE –  leave 10 remaining what ever numbers comes after 10 that will be the price

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *